Menu

Pant og Lejeret

Underviser: Helle Pals Frandsen

Kurset giver dig en opdatering og et overblik over fagterminologien inden for pant og lejeret på engelsk. Oversættelse af de forskellige pantformer bliver belyst, samt de markante forskelle på dansk og engelsk- både i realia forhold og sprog. Du får en større sikkerhed i at oversætte inden for området.

Målgruppe:

Din baggrund er BA, cand. ling. merc. eller tilsvarende niveau.

Indhold:

 •    Forskelle ml. engelsk og dansk lejeret (relevant terminologi; hvilke             termer kan oversættes og hvile er unikke)
 •    Erhvervslejemål (oversættelse af erhvervslejekontrakter)
 •    Generelt om pant
 •    Terminologi inden for de enkelte pantformer
  •    Underpant
  •    Håndpant
  •    Pant i fordringer
  •    Pant i værdipapirer

Spørgsmål:

Du er meget velkommen til at sende os tekster, spørgsmål m.v., du gerne vil have taget op på kurset, gerne senest 14 dage før kurset: info@sprogtraening.com

Der udstedes kursusbevis efter kurset.

Kursusleder:

Translatørernes Sprogtræning

Pris:

Medlemmer af Kommunikation og Sprog og Translatørforeningen kr. 3.395,- ekskl. moms

For andre kr. 3.995,- ekskl. moms

Tid og sted:

Torsdag 1. november 2018, kl. 9.00-16.00

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K.

Tilmeldingsfrist:

27. september 2018

Tilmelding på info@sprogtraening.com