Menu

om os

Translatørernes Sprogtræning har udbudt sprogkurser siden 1985. Engelsk kurser tegner sig for størstedelen af vores kurser, men vi udbyder også kurser i dansk, fransk, tysk, spansk og italiensk. Som business-to-business virksomhed udbyder vi sprogkurser i alle niveauer – fra begynder til højniveau. Vores speciale er fagsprog på højt niveau.

Et hold af universitetsuddannede, professionelle og dedikerede undervisere står for afviklingen af vores sprogkurser.

Internationalt arbejder vi sammen med marcus evans LINGUARAMA, som vi er eneagenter for i Danmark.

Vi er fast, mangeårig leverandør af sprogkurser til en lang række virksomheder. Vi samarbejder med Forbundet Kommunikation og Sprog om udbud af efteruddannelseskurser til sprogligt uddannede – BA’er og translatører.

VÆRDIER og MÅL

I undervisning og administration vægter vi

 • Professionalisme
 • Fleksibilitet
 • Engagement
 • God stemning og en sund humor

Vores mål er at skabe værdi for vores kunder.

KVALITETSSIKRING

Vores succes afhænger af en omhyggelig og konsekvent styring af hvert enkelt sprogkursus.

Alle sprogkurser indledes med

 • Test
 • Behovsanalyse
 • Forventningsafstemning

Alle sprogkurser afrundes med

 • Evaluering
 • Effektmåling
 •  Strategi for videre læring 
 • I kursusforløbet justeres metoder og materialer løbende

 

Kontakt