Menu

PATENTRET

Dato:  17. juni 2024 kl. 13-16

Sted: MBK, Pilestræde 61, 1112 København

Underviser: Helle Pals Frandsen, translatør, cand.ling.merc.

Indhold:

På dette kursus er patenter i fokus - patentretten defineres og afgrænses i forhold til andre immaterielle rettigheder, og den relevante terminologi (dansk/engelsk) inddrages.

Udgangspunktet for kurset vil være deltagernes egne problemtermer/-tekster. Disse skal være fremsendt til Helle senest 1 uge før kursets afholdelse på mailadresse  hellepalsfrandsen@gmail.com

Tilmeldingsfrist: 14. maj 2024 til info@sprogtraening.com